Domovní instalaceReklamní leták

Stáhněte si náš aktuální reklamní leták.


Projekty


Spolupracujeme s celou řadou inženýrů a architektů specializovaných profesí. Rádi Vám pomůžeme s vypracováním studie rodinného domu, projektové dokumentace stavby pro účely stavebního řízení včetně zajištění inženýrských sítí. Navrhneme a vytvoříme projekt Vašeho topného systému, ZTI a elektroinstalace, vše v digitálním zpracování.

Projektové dokumentace stavebních částí :

ing. Dušan Hradil      tel.: 604 110 688   e-mail: hradil.d@fce.vutbr.cz

ing. Pavel Magnusek tel.: 602 358 597  e-mail: magnusek@volny.cz

Projektové dokumentace TZB :

ing. Jan Henzl           tel.: 777 210 772   e-mail: terming@volny.cz

V rámci kompletního projektu zadaného u nás zajišťujeme mimo jiné koordinaci všech sítí a přípojek.
Kompletní dokumentace je zpracována digitálně.
Projekt sestává z technické zprávy, výkazu výměr a výkresové části.
 
1. Vytápění
Teplovodní, teplovzdušné. Podlahové a stěnové vytápění, dále zdroje tepla - kotle plynové, elektro, dřevo a  tepelná čerpadla (vzduch-voda). Ohřev bazénové vody. Solár.
 
2. ZTI
Přípojka vody, kanalizace, vsakování dešťových vod, akumulace dešťových vod, vnitřní rozvody ZTI.
Přípojky jsou vždy projednány se správcem sítí.
 
3.Rozvod plynu
Přípojka a vnitřní rozvod plynu včetně odsouhlasení projektu na JMP (dnes RWE).
 
4. Klimatizace a větrání
Klimatizace pomocí jednotek SPLIT nebo s využitím tepelných čerpadel fan-coilovými jednotkami.
Větrání bazénových hal.
 
5. Elektroinstalace
Přípojka, měření a vnitřní rozvody zásuvkové, světelné. Slaboproudé rozvody (TV, telefon, domácí telefon, zvonek) 
Projednání přípojek na JME (dnes EON)